Certyfikaty

Kolej Bałtycka S.A. posiada certyfikaty ISO 9001:2015, ISO 14001:2015

22 lipca 2011 roku Kolej Bałtycka S.A. uzyskała Certyfikat ISO 9001:2008 i spełniła wszelkie wymogi dotyczące zarządzania, w zakresie organizacji i realizacji przewozów kolejowych oraz napraw taboru kolejowego.

Link do certyfikatu

W 2017 r. uzyskaliśmy Certyfikat ISO 14001:2015 spełniając wymogi w zakresie ochrony środowiska, wprowadzając działania mające na celu ograniczenie emitowania zanieczyszczeń.

Link do certyfikatu