Ćwiczenia sprawdzające działanie procedur przy przewozie materiałów niebezpiecznych

Istotną częścią naszej działalności jest realizacja przewozów towarów niebezpiecznych, dlatego dużo uwagi poświęcamy kwestiom bezpieczeństwa.

W miniony weekend, przy współpracy z bazą paliw oraz lokalnymi służbami ratunkowymi, przeprowadziliśmy symulację sytuacji niebezpiecznej, która potencjalnie mogłaby wystąpić podczas przewozu TWR. W ramach tych ćwiczeń skupiliśmy się na weryfikacji zachowań naszych pracowników w sytuacji, która wymagała szybkiego i skoordynowanego działania, aby minimalizować ryzyko oraz zapewnić maksymalne bezpieczeństwo dla personelu oraz otoczenia.

Tego rodzaju ćwiczenia pomagają nam:

  • udoskonalać procedury i optymalizować procesy operacyjne,
  • identyfikować obszary do poprawy i likwidować „słabe punkty”,
  • podnosić świadomość bezpieczeństwa wśród pracowników,
  • sprawniej reagować w sytuacji zagrożenia.