Kolej Bałtycka

Zarząd

Prezes Zarządu

 Dariusz Trzciński

 tel. (091) 471 21 45

 fax (091) 471 21 44

biuro@kolejbaltycka.pl

Wiceprezes Zarządu

 Radosław Krawczyk

 tel. (091) 471 21 45

 fax (091) 471 21 44

biuro@kolejbaltycka.pl

Prokurent

 Bożena Grześkowiak-Pawluch

 tel. (091) 471 21 45

 fax (091) 471 21 44

biuro@kolejbaltycka.pl