Kolej Bałtycka

Zarząd

Prezes Zarządu

 Sławomir Sobotka

 tel. (091) 471 21 45

 fax (091) 471 21 44

biuro@kolejbaltycka.pl

Wiceprezes Zarządu

 Robert Cicirko

 tel. (091) 471 21 45

 fax (091) 471 21 44

biuro@kolejbaltycka.pl

Członek Zarządu

 Andrzej Stróżyk

 tel. (091) 471 21 45

 fax (091) 471 21 44

biuro@kolejbaltycka.pl

Prokurent

 Bożena Grześkowiak-Pawluch

 tel. (091) 471 21 45

 fax (091) 471 21 44

biuro@kolejbaltycka.pl

Prokurent

 Piotr Kłusewicz

 tel. (091) 471 21 45

 fax (091) 471 21 44

biuro@kolejbaltycka.pl

Prokurent

 Dariusz Trzciński

 tel. (091) 471 21 45

 fax (091) 471 21 44

biuro@kolejbaltycka.pl

Dyrekcja

Dyrektor ds. Analiz Ekonomicznych i Rozliczeń  Sylwia Pawlak tel. (091) 471 21 45 fax (091) 471 21 44 sylwia.pawlak@kolejbaltycka.pl

Dyrektor ds. Bezpieczeństwa i Utrzymania Taboru

Piotr Kłusewicz tel. (091) 471 21 45 fax (091) 471 21 44 piotr.klusewicz@kolejbaltycka.pl
Dyrektor ds. Operacyjnych Dariusz Trzciński tel. (091) 471 21 45 fax (091) 471 21 44 dariusz.trzcinski@kolejbaltycka.pl