Kolej Bałtycka

Przewozy

Jesteśmy jednym z pierwszych prywatnych przewoźników kolejowych w Polsce. Operujemy na rynku od maja 2004 roku. Zespół pracowników, z wieloletnim doświadczeniem w branży przewozów kolejowych, zbudował organizację wykonującą przewozy ładunków na terenie całego kraju, według najlepszych standardów bezpieczeństwa i jakości przewozów. Poprzez wieloletnie doświadczenie zawodowe wyspecjalizowaliśmy się w przewozach:

- masowych kruszyw,

- masowych paliw i chemii,

- ładunków niebezpiecznych,

- transgranicznych drewna,

- przesylek nadzwyczajnych.

W obszarze przewozów transgranicznych współpracujemy z wieloma przewoźnikami krajowymi oraz niemieckimi. Jako strategicznie ważną postrzegamy naszą obecność na terenie węzła kolejowego Szczecin - ze szczególnym uwzględnieniem szczecińskiego portu.

Naszym mottem stała się dewiza:

"Kto chce - szuka sposobów. Kto nie chce - szuka powodów."